Osebno

 

Fotografski natečaj:  Skrito v dolini Soče – 2011      love logo

 

 POGOJI SODELOVANJA

 

1. člen

Organizator fotografskega natečaja je apartma LOVE, Smast 26b, 5222 Kobarid.

 

2. člen

Nagradni fotografski natečaj poteka od 1.10. do 20.11.2011.

 

3. člen

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, ki so v letu 20011 letovali v Posočju (Kobarid, Tolmin, Bovec), in sicer največ s petimi barvnimi ali črno-belimi fotografijami.

 

4. člen

Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografije, katerih avtor je. Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.

V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Skrito v dolini Soče zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na

oddanih fotografijah prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22.člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in spr. – v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo omogočile apartmaju LOVE javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih,

elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij.

Avtor s prenosom materialnih pravic na apartma LOVE dovoljuje, da v skladu z ZASP objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave.

Apartma LOVE bo spoštovala moralne avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajala avtorje fotografij.

 

5. člen

Fotografije pošljete po elektronski pošti z naslovom “foto natečaj” in s pripisom imena in priimka avtorja ter naslov fotografije na elektronski naslov love.apartma@gmail.com

Upoštevale se bodo fotografije, ki bodo oddane do 20. novembra 2011.

 

6. člen

Fotografije morajo biti v JPEG formatu in v primerni resoluciji (fotoaparat vsaj 4 mega pixle). Lahko so barvne ali črno-bele.

 

7. člen

Fotografije bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija. Osnovni kriterij ocenjevanja bo predvsem sporočilnost fotografije v duhu natečaja Skrito v dolini Soče. Odločitve žirije so dokončne.

 

8. člen

Avtorji najboljših fotografij bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami.

Vsi sodelujoči imajo možnost rezervacije apartmaja LOVE po promocijskih cenah, ki so trenutno objavljene na strani www.s-love-nija.si  (plača 4= bivaš 7 dni). Velja za leto 2012.

Izbor prispelih fotografij bo objavljen na internetni strani www.s-love-nija.si.

 

9. člen

S sodelovanjem na natečaju se šteje, da so avtorji seznanjeni in v celoti sprejmajo pogoje sodelovanja.

 

 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 041/954 784 (Vojko).

kje smo

Apartma LOVE je oddaljen od centra Kobarida 4 km. Do kraja pridete po cesti, ki vodi preko Napoleonovega mostu vzdolž reke Soče. V kraju Ladra zavijete levo proti vasi Smast. Apartma se nahaja na koncu vasi desno, 50 m od glavne ceste.

LOVE apartma Smast
Smast 26b
5222 Kobarid

00 386 41 954 784

The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website.